Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że do konkursu po wstępnej ocenie przesłanych formularzy zakwalifikowały się firmy tj.:

Dodatkowo informujemy, że już w poniedziałek tj. 29.11.2021 r. odbędzie się zebranie komisji konkursowej, podczas której wyłonieni zostaną laureaci konkursu.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

W dniu 29.11.2021 r. w Opolu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w skład, której wchodzili przedstawiciele organizatora, współorganizatorów i patronatu

Przebieg spotkania:

Wnioski: