Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie – Wypełnienie formularza nie zajmie dłużej niż 10 minut!

formularz

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy wspierają osoby w trakcie edukacji i absolwentów, dając im możliwość pracy, którą mogą oni pogodzić ze studiowaniem i nauką, a także umożliwiają podjęcie pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów/szkoły bez doświadczenia.

Efektem finalnym konkursu ma być wykaz opolskich firm, które chętnie dają studentom szansę na praktykę, staż, czy zatrudnienie. Dla wielu młodych osób praca połączona z nauką to jedyna szansa na edukację w większym mieście, dlatego konkurs ma promować postawę takich firm, a także wskazać gdzie studenci, uczniowie oraz słuchacze mogą łatwo znaleźć praktyki, staż, a także miejsce pracy po zakończeniu nauki, nie posiadając jeszcze doświadczenia zawodowego.

Nagrodą w konkursie dla Laureata będzie certyfikat i możliwość wykorzystania logo konkursowego dla celów marketingowych. Dodatkowo będzie możliwa publikacja opisu działalności firmy na stronie konkursu.

PYTANIA DOTYCZĄ OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE

w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
w następujących kategoriach:

*prace dorywcze to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, umowy o dzieło lub innej formy na czas określony, nie mający charakteru stałego; związany z czasowym zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników
**absolwent – osoba, która ukończyła szkołę średnią, podyplomową lub uczelnię wyższą nie dalej niż 5 lat licząc od dnia otrzymania dyplomu.