Prace dorywcze
Staże i praktyki
Absolwenci
Prace dorywcze

Numer pytania

Liczba możliwych punktów do uzyskania

1. 3
2. 7
3. 5
4. 3
5. 3
6. 6

Staże i praktyki

Numer pytania

Liczba możliwych punktów do uzyskania

8. 3
9. 7
10. 3
11. 3
12. 2
13. 6
14. 2
15. 3
16. 3
17. 2
18. 2

Absolwenci

Numer pytania

Liczba możliwych punktów do uzyskania

7. 10
20. 3
21. 9
22. 1
23. 6
24. 2
25. 1
26. 5